FLUKE  
   Kalibrasyon Cihazları
   Osiloskoplar/Osilaskoplar
   Multimetreler
   Pens Ampermetreler
   Elektriksel Test Cihazları
   Termometreler
   Laboratuvar & Çevresel
   Ölçüm Cihazları