Ürünler  
   Microswitchler
   Zaman Röleleri
   Elektro Mekanik Sayıcılar
   Step Senkron Motorlar
   Röleler
   Motor Koruma Röleleri
   Işıklı Kolonlar Ve Kornalar
   Pano Havalandırma Fanları
   Costech Fan Ve Aksesuarları
   Pano Isıtıcıları
   Pano Termostatları
   Pano Klimları
   Sıcaklık Kontrolörleri